2019-12-13 zasedání

V Neuslužicích  dne  6.12.2019

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

10. ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

v pátek 13.12.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

Program zasedání:

1/ Návrh rozpočtu na rok 2020

2/ Návrh střednědobého výhledu

3/ Smlouva o poskytnutí služeb na internet.serveru pro ČOV

4/ Rozpočtové opatření č.11

5/ Žádost MS Marčovická hora

6/ Žádost PREVENT 99 z.ú.

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice