2019-12-30 zasedání

V   Neuslužicích  dne  23.12.2019

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

11. ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

v pondělí 30.12.2019 v 16,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

Program zasedání:

1/ Rozpočet na rok 2020

2/ Střednědobého výhledu

3/ Zápis kontrolního výboru

4/ Zápis finančního výboru

5/ Odměny za rok 2019

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice