V   Neuslužicích  dne  27.2.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. ř á d n é z a s e d á n í

  zastupitelstva obce

v pátek 6.3.2020 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

  Program zasedání:  

 1/ Vodárna Litochovice

2/ Projednání pozemků p.č.434/4 a p.č.437/15 v k.ú. Litochovice u Volyně

3/ Mimořádná splátka úvěru

4/ Rozpočtové opatření č.1

5/ VO Litochovice

6/ Program POV

7/ ČOV Litochovice

8/ Příjezdová cesta k č.p. 13 v Litochovicích

9/ Žádost p. Božky M.

10/ Žádost p. Božky Jar.

 

  Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                 

Radka Božková

starostka obce Litochovice