2020-5-29 zasedání

V Neuslužicích dne 22.5.2020

 P O Z V Á N K A

starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

  1. ř á d n é  z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 

v pátek 29.5.2020 v 18.30 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Projednání příjezdové komunikace na p.č.446/1 k.ú. Litochovice

2/ Vodárna Litochovice

3/ Projednání směny p.č.434/4 a p.č.437/15 v k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Rozpočtové opatřeníč.2

5/ OZV o místním poplatku z pobytu

6/ OZV o místním poplatku ze psů

7/ OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů

8/ OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

9/ Zařazení obce Litochovice do území MAS Šumavsko

10/ Pohostinství Střítež

11/ Komunikace k  ČOV Litochovice

12/ Rozpočtové opatřeníč.3

13/ Rozpočtové opatřeníč.4

14/ Žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu

15/ Prodej části pozemku p.č. 769/3 k.ú. Litochovice u Volyně

16/ Prodej části pozemku p.č. 39 k.ú. Litochovice u Volyně

  Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice