3. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne  18.6.2020

  P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 3. ř á d n é z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 v pátek 26.6.2020 v 18,30 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Závěrečný účet

2/ Účetní závěrka

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice