4. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne  9.8.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. ř á d n é z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 v pátek 17.8.2020 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

1/ Plán financování obnovy V a K

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

   Radka Božková

starostka obce Litochovice