5. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne  17.9.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 5. ř á d n é z a s e d á n í

  zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 1.10.2020 v 18,30 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 Program zasedání:  

 1/ Návrh na uzavření smlouvy VB E.on

2/ Rozpočtové opatření č. 7

3/ Rozpočtové opatření č.8

4/ Znak a vlajka Heraldika s.r.o.

5/ MAS Šumavsko

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                       Radka Božková

starostka obce Litochovice