V   Neuslužicích  dne  4.12.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 ř á d n é z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 11.12.2020 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Rozpočet na rok 2021

2/ Pasport komunikací

3/ Směrnice plánu obnovy vodovodů a kanalizací

4/ Dotace MMR místní komunikace

5/ Dotace POV úrok z úvěru

6/ Dotace MMR obnova sportovišť

7/ Plán provedení inventarizace

8/ Žádost o poskytnutí fin.podpory MS

9/ Žádost o poskytnutí fin.příspěvku pojízdné prodejny

10/ Žádost o finanční prostředky pro Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú.

11/ Žádost o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Mačkov

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

  

 Radka Božková

starostka obce Litochovice