3. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne 23.4.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

3. ř á d n é z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

v pátek 30.4.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 769/3 k.ú. Litochovice u Volyně

2/ Rozpočtové opatřeníč.3

3/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 224/1 a p.č.1121/4 k.ú. Střítež u Volyně

4/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 7/1 apč.7/2 k.ú. Litochovice u Volyně

5/ Dokončení směny pozemku p.č. 1139 k.ú.. Střítež u Volyně

6/ Žádost o finanční dar pro ZO včelařů Volyně

7/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 256 k.ú. Střítež u Volyně

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice