4. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 28.5.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 4.6.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

 1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Oznámení schválených dotací

4/ Směny pozemku p.č. 1139 k.ú.. Střítež u Volyně

5/ Pronájem pozemku p.č. 256 k.ú. Střítež u Volyně

6/ Vítání občánků

7/ Příjezd k RD na par.č. 446/1 k.ú. Litochovice u Volyně

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice