V Neuslužicích dne 9.7.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 5.řádné zasedání

 zastupitelstva obce

v pátek 16.7.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ OZV o místním poplatku z pobytu

2/ Rozpočtové opatření č.4

3/ Projednání zabezpečení vodního zdroje v obci Litochovice

4/ Žádost o možnost odkoupení nebo směny části pozemku p.č. 79 k.ú. Litochovice u Volyně

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice