V   Neuslužicích  dne 17.9.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. ř á d n é z a s e d á n í

zastupitelstva obce

v pátek 24.9.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

 1/ Projednání záměru obce Předslavice

2/ Rozpočtové opatření č.6

3/ Rozpočtové opatření č.7

4/ Žádost Lucie Jirotkové

5/ Žádost o finanční dar Záchranná stanice živočichů Makov

6/ Strategický plán

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice