Pozvánka na 9.veřejnou schůzi

V   Neuslužicích  dne  10.12.2021

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 9. řádné  zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek   17.12.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

 1/ Rozpočet na rok 2022

2/ Střednědobý výhled na rok 2023-2024

3/ Žádost o vyřešení užívání zahrady u čp. 25 Střítež u Volyně

4/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 224/1 a p.č.1121/4 k.ú. Střítež u Volyně

5/ Zápis kontrolního výboru

6/ Zápis finančního výboru

7/ Zápis inventurní komise

8/ Žádost o finanční podporu – Myslivecký spolek

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice