12.řádné zasedání 2022

V   Neuslužicích  dne 24.11.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 12. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 2.12.2022 v 18.00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Rozpočet 2023

2/ Střednědobý výhled

3/ Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí E.ON

4/ Rozpočtové opatření č. 12

5/ Zápis finančního výboru

6/ Zápis kontrolního výboru

7/ Zápis inventurní komise

8/ Žádost o finanční podporu – Myslivecký spolek

9/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Jatky Hradský

10/ Žádost o finanční příspěvek Charita Strakonice

11/ Žádost o dotaci Prevent 99 z.ú.

12/ Odměny za práci pro obec v roce 2022

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice