Pozvánka na 2.řádné zastupitelstvo

V Neuslužicích  dne  3.3.2023

  

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  2. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 10.3.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Žádost o pronájem rybníka v obci Litochovice p.č.437/16 k.ú. Litochovice u Volyně

2/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

3/ Žádost Českého svazu včelařů z.s. Volyně

4/ Převedení územního plánu do jednotného standardu

5/ Pohostinství Střítež

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice