Pozvánka na 3 veřejnou schůzi 6.4.2023

V   Neuslužicích  dne  29.3.2023

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 3. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 6.4.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Žádost o sponzorský příspěvek Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.

2/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

3/ Žádost o Finanční dar „Zdravotní klaun, o.p.s.“

4/ Seznam nemovitostí ÚZSVM

5/ Rozpočtové opatření č. 1/2023

6/ Rozpočtové opatření č. 2/2023

7/ 9. výzvy do Programu rozvoje venkova

8/ Veřejně prospěšné práce

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice