Pozvánka na 4.veřejnou schůzi

 V Neuslužicích dne 20.4.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 4. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 28.4.2023 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 Program zasedání:  

 1/ Žádost o směnu pozemku.

2/ Smlouva EKO-KOM, a.s. – zajištění zpětného odběru odpadu

3/ Rozpočtové opatření č.3

4/ Žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu p. Kodánek

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

       

                                                                                           Radka Božková

         starostka obce Litochovice