5. řádné zasedání

V Neuslužicích dne 4. 5. 2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 5. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 v pátek 12.5.2023 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 Program zasedání:  

 1/ Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Litochovice do jednotného standardu

2/ Výběr architekta na pořízení Změny územního plánu Litochovice do jednotného standardu

3/ Žádost o odkup části pozemku na p.č. 39 v k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Financování DTM z Národního plánu obnovy

5/ Dotace MMR

6/ Požární řád obce Litochovice

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice