Rozpočtové opatření č.12

Rozpoctove opatreni c.12018.jpg (277188)

Veřejná vyhláška opatření veřejné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

p.c.301.jpg (346266)
p.c.302.jpg (295082)
pc. 30.jpg (190809)

scan 4.jpg (320247)
scan 5.jpg (168591)

V Neuslužicích  dne 16.2.2018

 

P O Z V Á N K A

 

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

1.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v sobotu  24.února 2018 v 16,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

 

Program:

1/ Žádost A.Ribijové

2/ Pohostivnství

3/ Žádost D.Masopustové     

4/ Les Střítež

5/ Různé

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

           Radka Božková

starostka obce Litochovice

Schválený rozpočet na rok 2048, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020

 

schválený rozpočet na rok 2018.pdf (166,4 kB)

střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020.pdf (117,3 kB)

Oznámení o konání voleb:

Oznámení o konání voleb 2018.doc (27648)

V   Neuslužicích  dne 7.12.2017

 

P O Z V Á N K A

 

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

8.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

ve čtvrtek  14.prosince 2017 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

1/ Návrh rozpočtu 2018

2/ Návrh střednědobého rozpočtového výhledu

3/ Smlouva o smlouvě budoucí E.ON          

4/ Plán inventur

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

   Radka Božková

starostka obce Litochovice

Rozpočtová změna č.9

rozpočtová změna č.9.pdf (129965)

Obecná povaha- lesy:

Lesy.pdf (307969)

Výsledky voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017

 

 

1.ODS                                                                5 hlasů

2.Řád národa – Vlastenecká unie                      1 hlas

3.Cesta odpovědné společnosti                        1 hlas

4.ČSSD                                                             11 hlasů

6. Radostné Česko                                            1 hlas

7. Starostové a nezávislí                                 13 hlasů

8. KSČM                                                           19 hlasů

10. ROZUMNÍ                                                     2 hlasy

12. Strana svobodných občanů                         3 hlasy

13. Blok proti islamizaci-Obrana domova         1 hlas

15. Česká pirátská strana                                  8 hlasů

20. TOP 09                                                         8 hlasů

21. ANO 2011                                                   31 hlasů

24. KDU-ČSL                                                     21 hlasů

25. Česká strana národně sociální                     3 hlasy

29. Svoboda a přímá demokracie                     24 hlasů

Rozpočtové opatření č.8:

Rozpočtové opatření č.8.jpg (230121)

Záměr o pronájmu nebytových prostor Střítež:

Záměr.jpg (129632)

Ořez stromů:

Ořez stromů.pdf (27406)

Úprava provozu Střítež - značení

uprava provozu 1.jpg (273583)
uprava provozu 2.jpg (239492)

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření 7-2017.jpg (276969)

SMOOS rozpočtový výhled a návrh rozpočtu 2018

scan1_.jpg (240214)
scan2_.jpg (172870

Rozpočtové opatření č. 6/2017

rozpoctova zmena c. 6.pdf (126197)

Rozpočtové opatření:

scan-3.jpg (262495)
scan-4.jpg (247825)

Zákaz podomního prodeje:

scan 1.jpg (245588)
scan 2.jpg (210554)

SMOOS

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Velké náměstí 2, Strakonice

 

Schválený rozpočet na rok 2017

 

 

Příjmy:

Členské příspěvky                                   pol. 4121                                                           77 000,-

Ostatní nedaňové příjmy                         pol. 2329                                                           10 000,-

Celkem :                                                                                                                      87 000,-

 

Výdaje:

Dohody o provedení práce                      pol. 5021                                                           45 000,-

Nákup materiálu                                     pol.5139                                                             3 000,-

Poštovné                                               pol. 5161                                                            7 500,-

Bankovní poplatky                                  pol. 5163                                                             9 000,-

Příspěvek SMOJK                                   pol. 5229                                                            12 500,-

Ostatní služby                                       pol. 5169                                                             10 000,-

Celkem                                                                                                                         87 000,-

 

Zveřejněno současně na webových stránkách www.smoos-st.cz

Rozpočet byl schválen VH SMOOS 13.12.2016

 

 Vyvěšeno:  21.3.2017                                                                       Sejmuto:                

                                         

                                  …………………………

                                   podpis, razítko  

Výroční zpráva obce Litochovice

Výroční-zpráva-obce.doc (37376)

Záměr o směně pozemků:

Záměr Obce Litochovice.doc (34816)

Upozornění vlastníkům nemovitostí

Plakát (1).pdf E.ON.pdf (469859)
Plná moc E-ON 1 (1).pdf (256329)

 

Obecná závazná vyhláška obce Litochovice č. 1/2016 o nočním klidu

Noční klid 1.jpg (232949)
Noční klid 2.jpg (100819)

 

V Neuslužicích dne 15.10.2016

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

10.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v neděli  21.října 2016 v 17.00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření

2/ Obecná závazná vyhláška o nočním klidu

3/ Různé              

   

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V Neuslužicích dne 12.9.2016

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

9.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v neděli  18.září 2016 v 19,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Rozpočtové opatření

2/ Fasáda hasičská zbrojnice

3/ Topení Obecní úřad

4/ Zápis finančního a kontrolního výboru

5/ Různé              

 

   

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

Změna územního plánu Litochovice

LITOCH.TEXT.SJ..pdf (1193710)
VV změna ÚP.jpg (291048)

                                                                                                 V   Neuslužicích  dne 1.8.2016

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

8.  ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 

v neděli 7.srpna  2016 v 19,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

Program:

1/ Pozemek p.č 442/1 k.ú.Litochovice u Volyně

2/ Rozpočtové opatření

3/ Smlouva o dílo Ing.arch.Dagmar Buzu

4/ Žádost p.Kopence

          

            Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                                                                 Radka Božková

                                                               starostka obce Litochovice 

Záměr prodeje pozemku:

Záměr Nový.jpg (168341)

v Neuslužicích  dne 25.6.2016

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

6.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 1.července 2016 v 19,00 hod.

v kanceláři Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

 

Program:

1/ Veřejnoprávní smlouva s městem Strakonice

2/ Pozemek p.č. 256 a p.č 224/5 v k.ú. Střítež u Volyně

3/ VŘ Oprava kapličky Litochovice

4/ Žádost p. Nového z Litochovic

5/ VŘ Chodník Litochovice

      

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

 

                                                                                      Radka Božková

                                                                                           starostka obce Litochovice 

Záměr pronájmu panu Zdichyncovi:

záměr pronájmu Zdichynec.docx (11411)

Závěreřný účet za rok 2015 SMOOS:

Závěreřný účet za rok 2015 SMOOS.jpg (251994)

Oznámení o schválení zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice za uplynulé období

LITOCHOVICE_PRILOHA ZUUP.SCHVALENI.pdf (485423)
veř.vyhláška schv.Zpráva upl.ÚPLitochovice_01.16[1].doc (34816)
ZUUP. litochovice_SCHVÁLENÍ.pdf (1183822)

 

                                                              V   Neuslužicích  dne 6.2.2016

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

2.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

v pátek 12.února  2016 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Zpráva z provedené inventarizace

2/ Seznámení s dluhy vůči Obci Litochovice

3/ Podání dotací pro SDH Litochovice

4/ Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice

 

    

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                       

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V Neuslužicích  dne 10.1.2016

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

1.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

zastupitelstva obce

 

ve čtvrtek 15.ledna  2016 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:       

1/ Projednání směny pozemků

2/ Host pí. Gabriela Vaciková

3/ Odměny za rok 2015

4/ 7.Obecní ples

5/ Různé

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne 11.12.2015

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

11.  ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

ve čtvrtek 17.prosince  2015 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:     

1/ Projednání pozemku 769/3

2/ Rozpočet

3/ Inventurní komise

4/ Aktualizace POV na roky 2016-2020

5/ Rozpočtové opatření

6/ Různé

               Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.                  

                                                                                  Radka Božková

                                                                          starostka obce Litochovice 

                                                                                                         V Neuslužicích dne 13.11.2015

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

10.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

na pátek 20.listopadu 2015 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

           

1/ Žádost p.Slavíka

2/ Žádost p. Mondek

3/ Rozpočtová změna

4/ Různé

            

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                     

                                                                                 Radka Božková

                                                                                        starostka obce Litochovice 

Návrh rozpočtu obce 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016.pdf (158759)

Rozpočet DSO Vlachovo Březí

Rozpočet 2016.xls (35840)

                                                                                                         V Neuslužicích dne 13.11.2015

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

10.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

na pátek 20.listopadu 2015 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

           

1/ Žádost p.Slavíka

2/ Žádost p. Mondek

3/ Rozpočtová změna

4/ Různé

            

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                     

                                                                                 Radka Božková

                                                                                        starostka obce Litochovice 

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Litochovice

Veřejná vyhláška.docx (14524)

ZUUP. litochovice_NÁVRH.pdf (2185756)
ZUUP.LITOCHOVICE_PRILOHA.pdf (406646)
 

Vyhláška - Systém sběru a nakládání s odpady:

OZV systém odpady_1.doc (57344)

Informace k dani z nemovitých věcí:

Informace k dani nemovitých věcí.doc (57344)

V   Neuslužicích  dne 29.4.2015

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

na čtvrtek 7.května  2015 v 17,00 hod.

do kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

 

                1/ Průjezdnost obecní cesty k.ú. Litochovice p.č.769/3

                2/ Kácení stromů na pronajatém pozemku k.ú. Střítež u Volyně p.č. 224/1

                3/ Přijetí dotace- cesty

                4/ Rozpočtová změna č.1

                5/ Projednání přívěsu za traktor

                6/ Mzdy zastupitelů obce

                7/ Obecně závazná vyhláška obce Litochovice- odpady

                8/ Žádost o pronájem pozemku k.ú. Střítež u Volyně p.č.1139

 

           Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                                                                                            Radka Božková

                                                                                           starostka obce Litochovice 

Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, pro vlastníky lesa opatření k ochraně lesa:

Upozornění pro vlastníky lesa.doc (55296)

Záverečný účet 2014:

zaverecny ucet 2014.jpg (190973)

Národní plán povodí Labe:

rozeslani ozn. NPP Labe.doc (93696)

Informace k dani z nemovitých věcí:

Informace k dani nemovitých věcí.doc (57344)

Záměr pronájmu části pozemku:

Záměr 224-1.jpg (132089)

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu:

vyhlaseni platnosti kat.operatu.jpg (239229)

„Hydrogeologický průzkum – provedení vrtu S-3 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod“

ke stažení zde: Dodatečná informace.pdf (181151)

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.