V   Neuslužicích  dne  23.12.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

11. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 30.12.2019 v 16,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

 

1/ Rozpočet na rok 2020

2/ Střednědobého výhledu

3/ Zápis kontrolního výboru

4/ Zápis finančního výboru

5/ Odměny za rok 2019

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V Neuslužicích  dne  6.12.2019

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

10. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 13.12.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

1/ Návrh rozpočtu na rok 2020

2/ Návrh střednědobého výhledu

3/ Smlouva o poskytnutí služeb na internet.serveru pro ČOV

4/ Rozpočtové opatření č.11

5/ Žádost MS Marčovická hora

6/ Žádost PREVENT 99 z.ú.

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.