V   Neuslužicích  dne  6.10.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

8. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 18.10.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

 

1/ Dodatek č.4 Smlouvy o dílo

2/ Rozpočtové opatření č.8

3/ Rozpočtové opatření č.9

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne  26.9.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

7. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 4.10.2019 v 18.00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:

1/ Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON

2/ Rozpočtové opatření

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                       

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V Neuslužicích dne 8.8.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

6. ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 

v pátek 16.8.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

1/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB

2/ Dodatek Smlouvy o dílo č.3 - Kanalizace, Vodovod a ČOV

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice 

                V   Neuslužicích  dne  18.7.2019

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

5. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 26.7.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

1/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB

2/ SDH Litochovice

3/ Dotace Jihočeský kraj

4/ Sekačka

5/ Komín KD Střítež

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne  20.6.2019

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 28.6.2019 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Rozpočtové opatření č.3

4/ Pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

5/ Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

6/ Pronájmu pozemku p.č. 555 k.ú. Střítež

7/ Rozpočtové opatření č.4

8/ Rozpočtové opatření č.5

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne  5.4.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

3. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 12.4.2019 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:

1/ Žádost Charita Malenice

2/ Rozpočtové opatření č.1

3/ Rozpočtové opatření č.2

4/ Žádost Pekařství a cukrářství Kodánek s.r.o.

5/ Projednání úpravy ČOV

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích dne  11.2.2019

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

2. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 18.2.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

1/ Směna pozemků

2/ Obec Milejovice

3/ Pronájem rybníka v obci Litochovice

4/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

5/ Žádost paní Šimečkové

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V Neuslužicích dne 17.1.2019

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

1. ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 25.1.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Ukončení nabídky prodeje obecního majetku

2/ Úvěrová smlouva

3/ Spisový a skartační řád

4/ Návrh na uzavření věcného břemene

5/ Žádost obce Milejovice

6/ Žádost o pronájem rybníka v obci Litochovice p.č.437 k.ú. Litochovice u Volyně

7/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne  21.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

15.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v neděli 30.12.2018 v 14,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Rozpočet na rok 2019

2/ Zápis inventurní komise

3/ Zápis kontrolního výboru

4/ Zápis finančního výboru

5/ Odměny za práci pro obec

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                       

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne  11.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

14.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v úterý 18.12.2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

 

Program:

1/ Směna pozemku s ZOD Předslavice

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                       

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne  7.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

13.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 14.12.2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Návrh rozpočtu na rok 2019

2/ Plán inventur

3/ Účetní závěrka

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V Neuslužicích  dne  22.11.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

12.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v neděli 2.12.2018 v 13,00 hod.

v kulturním domě ve Stříteži.

 

Program zasedání:

Program:

1/ Žádost MŠ Čepřovice

2/ Účetní závěrka za rok 2017

3/ Směna pozemku s ZOD Předslavice

4/ Prodej obecního majetku

5/ Odměna místostarosty

            Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne 8. 11. 2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

11.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

ve čtvrtek  15.listopadu 2018 v 18,00 hod.

v kanceláři Obecního úřadu v Neuslužicích.

Program zasedání:

Program:

1/ Rozpočtové opatření

2/ Žádost pí. Jany Strnadové

3/ Žádost mysliveckého spolku „Marčovická hora“

4/ Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne 26.10.2018

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

10.  ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 

v sobotu  3.listopadu 2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

 

Program:

1/ Volba starosty obce Litochovice

2/ Volby místostarosty obce Litochovice

3/ Volba předsedy Finančního výboru

4/ Volby členů finančního výboru

5/ Volba předsedy Kontrolního výboru

6/ Volba členů kontrolního výboru

7/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

8/ Vodovod a kanalizace

9/ Věcné břemeno el. přípojky

10/ Dohoda pí. Jaroslava Trojanová

11/ Žádost pí. Jany Strnadové

12/ Žádost Český svaz ochránců přírody

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne 14.9.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

9.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v sobotu 22.žáří 2018 v 14,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

Program:

1/ Vodovod a kanalizace

2/ Rozpočtové opatření č.9

3/ Pronájem bytu

4/ Směna pozemku p.č. 504/4 k.ú. Neuslužice

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

V   Neuslužicích  dne 20.8.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

8.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 31.srpna 2018 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

Program:

1/ VŘ chodník Litochovice

2/ Výpověď p. Potužník

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

                                                                                                           V   Neuslužicích  dne 10.8.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

7.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

zastupitelstva obce

 

v pátek  17.srpna 2018 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Vodovod a kanalizace

2/ Žádost p. Potužník

3/ Rozpočtové opatření

4/ Inbfrasety - oprava vozovek

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                                                                                                                   Radka Božková

Starostka obce Litochovice 

                                                                                                V Neuslužicích dne 20.7.2018

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

6.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  27.června 2018 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Volby

2/ Rozpočtové opatření

3/ Vodovod a kanalizace

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                     Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne 15.6.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

5.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  22.června 2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

Program:

1/ Volby

2/ VŘ

3/ Směna pozemku

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                    

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne 25.5.2018

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  1.června 2018 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

Program:

1/ Směrnice pro práci s osobními údaji

2/ Návrh na uzavření věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.

3/ Směna pozemku

4/ Stavební dozor

5/ Dodatek smlouvy č.2

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne 11.4.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

3.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  18.května 2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Návrh závěrečného účtu za rok 2017

2/ Základní pravidla GDPR

3/ ZOD Předslavice návrh pozemků na směnu

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.