V   Neuslužicích  dne 15.6.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

5.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  22.června 2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

Program:

1/ Volby

2/ VŘ

3/ Směna pozemku

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                    

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne 25.5.2018

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  1.června 2018 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:

Program:

1/ Směrnice pro práci s osobními údaji

2/ Návrh na uzavření věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.

3/ Směna pozemku

4/ Stavební dozor

5/ Dodatek smlouvy č.2

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne 11.4.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

3.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  18.května 2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Návrh závěrečného účtu za rok 2017

2/ Základní pravidla GDPR

3/ ZOD Předslavice návrh pozemků na směnu

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

Oznámení o konání voleb:

Oznámení o konání voleb 2018.doc (27648)

Výsledky voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017

 

 

1.ODS                                                                5 hlasů

2.Řád národa – Vlastenecká unie                      1 hlas

3.Cesta odpovědné společnosti                        1 hlas

4.ČSSD                                                             11 hlasů

6. Radostné Česko                                            1 hlas

7. Starostové a nezávislí                                 13 hlasů

8. KSČM                                                           19 hlasů

10. ROZUMNÍ                                                     2 hlasy

12. Strana svobodných občanů                         3 hlasy

13. Blok proti islamizaci-Obrana domova         1 hlas

15. Česká pirátská strana                                  8 hlasů

20. TOP 09                                                         8 hlasů

21. ANO 2011                                                   31 hlasů

24. KDU-ČSL                                                     21 hlasů

25. Česká strana národně sociální                     3 hlasy

29. Svoboda a přímá demokracie                     24 hlasů

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ


 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec
informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).
   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.

Navštivte web Kina Střítež

Nové fotografie z akcí

na adrese:

litochovice.rajce.idnes.cz

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.