V   Neuslužicích  dne  7.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

13.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 14.12.2018 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

Program:

1/ Návrh rozpočtu na rok 2019

2/ Plán inventur

3/ Účetní závěrka

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

Obec Litochovice vás zve na netradiční mikulášskou nadílku. Akce se uskuteční v neděli 2.12.2018 od 14 hodin v kulturním sále ve Stříteži.

Děti se mohou těšit na dílničky, kde si vyrobí něco mikulášského i vánočního a napíší nebo namalují karty s přáními Ježíškovi. U rozsvícení stromečku v 17 hodin karty pošleme na balonku Ježíškovi.

Dne 23.10 předala hejtmanka Ivana Stráská 13 plaket za péči Jihočechů o válečné hroby.

Zdroj: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/hejtmanka-straska-udelila-13-plaket-za-peci-jihocechu-o-valecne-hroby-20181024.html

Obec Litochovice obdržela plaketu za vzornou péči a celkovou rekonstrukci Pomníku padlým v 1. světové válce.

y.denik.cz/zpravy_region/hejtmanka-straska-udelila-13-plaket-za-peci-jihocechu-o-valecne-hroby-20181024.html

Výsledky voleb 2018

ke stažení zde:    Výsledky voleb.jpg (207868)

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ


 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec
informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).
   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.

Navštivte web Kina Střítež

Nové fotografie z akcí

na adrese:

litochovice.rajce.idnes.cz

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.