O obci

O obci

Obec Litochovice se nachází v okrese Strakonice, zhruba 4 km východně od Volyně a 12 km jihovýchodně od Strakonic.  Nadmořská výška obce je 458 m a žije zde asi 286 obyvatel. V katastru obce leží Litochovický rybník a protékají tudy Podhorský a Čepřovický potok. Litochovice mají tři místní části: Litochovice, Neuslužice a Střítež. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400. U Litochovic se v minulosti těžily pegmatity ke sklářským účelům. Mezi pamětihodnosti obce patří kaple sv. Floriána v Litochovicích, kaplička ve Stříteži a kaplička v Neuslužicích. Další historickou zajímavostí je měšťanský dům, který byl sídlem pražské kapituly v 16. století. Některé domy jsou tradičně zdobeny ve stylu selského baroka z období 19. století, který je typickým rysem jihočeských obcí. Tento stavební sloh vychází z klasicistní a barokní architektury a je naprosto svébytný. Objevuje se v období, kdy baroko už bylo minulostí. Nejstarší památky selského baroka pocházejí z 20. let 16. století, vrchol byl asi v 60. letech. Místní část Neuslužice leží asi 1 km na sever od Litochovic. První písemná zmínka pochází z roku 1315. Další místní část Střítež leží asi 2,5 km na severovýchod od Litochovic, první písemná zmínka je rovněž z roku 1315. Obec Litochovice pořádá akce, jako jsou masopust, dětský den, maškarní či plesy.

Pověst a historické údaje:

Místní zpověď vypráví o kněžně, její jméno však neuvádí, která cestovala naším krajem a zastihl ji velký nečas a silná bouře. Hledala, kde by se svou družinou schovala. Objevila několik stavení. Zabouchala na několik dveří, ale nikdo ji neotevřel. Nebylo divu. V těch dobách bývalo v kraji spousta lapků a hrdlořezů. Nezbylo kněžně nic jiného, než pokračovat v cestě dál. Zanedlouho dorazila k dalšímu stavením. Zde se na ni usmálo štěstí. V prvním stavení ji rádi přivítali dobří lidé a poskytli nocleh ji i celé družině. Byli k ní velmi milí a uctiví a lichotili jí a tak se této osadě uprostřed lesů začalo říkat Lichotovice a později Litochovice. Zato místo, kde se před kněžnou neotevřeli ani jedny dveře, se dodnes říká Neuslužice a jsou od Litochovic vzdálené asi 600 metrů. Tolik uvádí pověst. Opravdu historicky otevřené materiály se o Litochovicích zmiňují v 7 století našeho letopočtu, kdy bylo prokázáno. Osídlení Germánskými kmeny. Od 8 století našeho letopočtu procházely nálezy Slovanské osídlení. V ranném středověku náleželi Litochovice k Volyňské župě. Přemyslovský král Vratislav (1061-1092) předal část této župy Pražskému probožství. Pražskému probořenství pak náležela Volyňe a další dvacet vesnic včetně Litochovic. Tento tvrz je nejstarším objektem pražského arcibizkubství. Velmi těžbou zkouškou pro vesničku bylo 30 léta válka. Krajem projížděli bandy ozbrojenců, které zbičovaly venkovský lid. Z pluků na poli.Odváděli ovce, husy a i jiné hospodářské zvířectvo. R. 1642 byli Litochovice vypáleni kamenná tvrza. Ta později sloužila jako škola. Časem se vyučování přesunulo do nové školy v Neuslužicích, kam docházely Litochovické děti až do roku 1966 byla zde otevřena první až pátá třída. Posledním učitelem i panem ředitelem byl pan Kadaně z Volyňe. První světová válka stála. Litochovice 4 podle, kterým byl postaven malý pomník. Na konci 30 let 19 století byly Litochovice plně elektrifikováni. V roce 1945 byly Litochovice osvobozeny Americkou armádou. Cesta z Volyňe byla postavena 50 letech, ale byla prašná.