METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ


 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec
informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).
   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.

                                                              

                                                                                                  V   Neuslužicích  dne 7.5.2016

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 13.května  2016 v 19,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

 

Program:

1/ Projednání pracovníků VPP

2/ Místní komunikace Litochovice

3/ Rozpočtová změna č.3

4/ Žádost p. Kopence

5/ VO Střítež

              

               Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                     

                                                                       Radka Božková

                                             starostka obce Litochovice 

Navštivte web Kina Střítež

Výsledky voleb do senátu 2. kolo

Počet voličů:          232

Hlasovalo voličů:      57

 

1. Martin Gregora:                35 hlasů

2. Karel Kratochvíle:              22 hlasů

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Volebních hlasů: 162

Neplatných hlasů: 2

 

1. Martin Božka          102 hlasů

2. Radka Božková        120 hlasů

3. Helena Filousová      85 hlasů

4. Václav Founě           64 hlasů

5. Vladimír Kopenec     107 hlasů

6. Daniel Pelíšek          103 hlasů

7. Martnina Schimová    89 hlasů

8. Ing. Václav Štoural    119 hlasů

9. Vladimír Trojan        109 hlasů

 

Složení obecního zastupitelstva:

1. Radka Božková          120 hlasů

2. Ing. Václav Štoural     119 hlasů

3. Vladimír Trojan          109 hlasů

4. Martin Božka             102 hlasů

5. Helena Filousová        85 hlasů

6. Václav Founě             64 hlasů

7. Vladimír Kopenec       107 hlasů

 

Náhradníci:

1. Daniel Pelíšek            103 hlasů

2. Martnina Schimová     89 hlasů

Výsledky voleb do senátu 1. kolo

 

Volebních hlasů: 140

Neplatných hlasů: 4

 

1. Martin Gregora         52 hlasů

2. Elvíra Tomášková        1 hlas

3. Karel Kratochvíle      13 hlasů

4. Jiří Mánek                5 hlasů

5. Petr Martan              4 hlasy

6. Robert Huneš            21 hlasů

7. Mario Vlček               9 hlasů

8.Václav Trojan              4 hlasy

9. Miroslav Krejča          5 hlasů

10. Vítězslava Baborová   22 hlasů

Nové fotografie z akcí

na adrese:

litochovice.rajce.idnes.cz

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.