V   Neuslužicích  dne 17.9.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. ř á d n é z a s e d á n í

zastupitelstva obce

v pátek 24.9.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

 1/ Projednání záměru obce Předslavice

2/ Rozpočtové opatření č.6

3/ Rozpočtové opatření č.7

4/ Žádost Lucie Jirotkové

5/ Žádost o finanční dar Záchranná stanice živočichů Makov

6/ Strategický plán

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

6. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 30.7.2021

  P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 6. ř á d n é  z a s e d á n í

 

zastupitelstva obce

 

v pátek 6.8.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Plán financování obnovy V a K

2/ Rozpočtové opatření č.5

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                        

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Rybaření 28.8.2021

Rybaření 28.8.2021

Obec Litochovice

Vás zve na rybářský závod,

který se uskuteční v sobotu 28.8.2021.

Program:

7.30h 12.00h lovení ryb u rybníka „za Čížků“

11.00h 12.00h opékání buřtů

12.00 13.00h vyhlášení vítězů, ukončení

Během lovení budepro děti připraveno malování, tvoření a střelnice.

ke stažení:rybaření – plakát

V Neuslužicích dne 9.7.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 5.řádné zasedání

 zastupitelstva obce

v pátek 16.7.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ OZV o místním poplatku z pobytu

2/ Rozpočtové opatření č.4

3/ Projednání zabezpečení vodního zdroje v obci Litochovice

4/ Žádost o možnost odkoupení nebo směny části pozemku p.č. 79 k.ú. Litochovice u Volyně

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

4. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 28.5.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 4.6.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

 1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Oznámení schválených dotací

4/ Směny pozemku p.č. 1139 k.ú.. Střítež u Volyně

5/ Pronájem pozemku p.č. 256 k.ú. Střítež u Volyně

6/ Vítání občánků

7/ Příjezd k RD na par.č. 446/1 k.ú. Litochovice u Volyně

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

Udělejme tečku za koronavirem

Udělejme tečku za koronavirem

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin

Do 8.3.2021 je omezen provoz úředních hodin pouze na pátek od 17.00 – 18.00 hod.

V případě potřeby prosím kontaktujte místostarostu:

Kopenec Vladimír: +420 724 182 259

nebo email obeclitochovice@seznam.cz

Komíny

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků

a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.

Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,

kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ 8.2.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

                                                                                  Malá Morávka 287, 793 36 IČO:  04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

Oprávnění ke stažení zde:

oprávnění

Nouzový stav

Obec Litochovice,

vyzývá starší občany nad 65 let a nemocné spoluobčany, aby v době

,,nouzového stavu

omezili vycházení na veřejnost na minimum nebo po dobu nezbytně nutnou.

Nabízíme pomoc, především s nákupem potravin, hygienických potřeb a léků, kontaktujte paní starostku na telefonním čísle 603209477.

Opatření města Strakonice

Opatření města Strakonice

Prohlášení vedení města 15.3.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v neděli 15. března 2020 zasedala Rada města Strakonice, která rozhodla o zavedení opatření spojených s vyhlášením nouzového stavu.

Některá opatření se týkají i obyvatel Vašich obcí:

  1. Uzavření mateřských školek

S účinností od pondělí 16. 3. 2020 jsou až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy zřízené městem Strakonice

  1. Omezení činnosti Městského úřadu Strakonice

Od pondělí 16. 3. 2020 je uzavřen pro veřejnost Městský úřad Strakonice. V provozu zůstávají pouze vybraná pracoviště zajišťující agendy na odboru vnitřních věcí – matrika, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel. Odbor dopravy bude mít v provozu oddělení dopravně správních agend, tedy vydávání řidičských průkazů a registr vozidel. V provozu zůstává podatelna MěÚ Strakonice.
Úřední hodiny na vybraných pracovištích budou v následujícím režimu: pondělí  8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin, středa 8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin, pátek 8:00 – 10.00 hodin.
Pokladna je veřejnosti uzavřena. Veškeré platby prosím provádějte bezhotovostně na otevřených pracovištích s platebními terminály, nebo převodem z účtu.
Vyzýváme občany, aby odložili vyřízení svých žádosti na pozdější dobu.

Informace – Poliklinika Strakonice v Bezděkovské ulici 186:

Z důvodu komplexní desinfekce budovy bude ve dnech 16. – 17.  3. 2020 uzavřena Poliklinika Strakonice v Bezděkovské ulici 186.

Prosíme Vás o zveřejnění informací, které se Vás týkají prostřednictvím Vašich sdělovacích prostředků (místní rozhlas, webové stránky, …).

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Ing. Peter Kurek

pracovník krizového řízení

odbor životního prostředí

Velikonoční tvoření

Zveme Vás na Velikonoční tvoření – výroba velikonočních dekorací pro dospělé s dětmi, které se uskuteční v kulturním sále ve Stříteži v sobotu 4.4.2020 od 14 hodin.

Co přinést s sebou: tavnou pistoli, ubrus nebo hadr na zakrytí stolu. Ostatní potřebné věci budou k dispozici na místě.

ke stažení zde: velikonoční tvoření

Územní samosprávní celky

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.