Pozvánka na 1. veřejnou schůzi

V Neuslužicích  dne  22.2.2024

 

POZVÁNKA

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 1. řádné zasedání

  zastupitelstva obce

 v pátek 1.3.2024 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Smlouva DTM s JčK

2/ Věcné břemeno

3/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

4/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Radek Harvalík, Hradčany

5/ Žádost Českého svazu včelařů – Volyně

6/ Rozpočtové opatření č.12/2023

7/ Rozpočtové opatření č.13/2023

8/ Rozpočtové opatření č.1/2024

9/ Projednání dotací JSDH Litochovice

10/ Projednání byt p.Filous – vlhkost

11/ Projednání opravy izolace na vodojemu Litochovicích

12/ Obecní ples     

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

10. řádné zasedání

V Neuslužicích dne 8.12.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 10.řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 v pátek 15.12.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

  Program zasedání:  

 1/ Rozpočet na rok 2024

2/ Střednědobý výhled 2025-2026

3/ Zápis finančního výboru

4/ Zápis kontrolního výboru

5/ Zápis inventurní komise

6/ Odměny za práci pro obec v roce 2023

7/ Rozpočtové opatření č. 11

8/ Žádost o finanční podporu – Myslivecký spolek

9/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vánoční nadílku 2023 – MŠ Čepřovice

10/ Žádost Charity Strakonice o finanční příspěvek 2024

11/ Projednání podání žádostí Jihočeského kraje na rok 2024

 

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                    

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Pozvánka na 9. veřejnou schůzi

V   Neuslužicích  dne 8.10.2023

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

9. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 16.11.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/  OZV 2023 změnová – noční klid

2/  Byt p. Filous

3/  OZV 2023 o místním poplatku z pobytu

4/  OZV 2023 o poplatku ze psů

5/  OZV 2023 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství

6/  OZV 2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

7/  OZV 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8/  Bezúplatný převod pozemku par.č. 757/8 k.ú. Litochovice u Volyně

9/ Návrh na uzavření VB č.: PI-014330084464/001-FIA Střítež

10/ Mimořádná splátka úvěru

11/ Návrh rozpočtu na rok 2024

12/ Návrh střednědobého výhledu 2025-2026

13/ Žádost Charity Strakonice o finanční příspěvek

14/ Žádost Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú. finanční o příspěvek

15/ Žádost Prevent 99 o dotaci/dar

16/ Žádost Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. o poskytnutí daru

17/ Žádost o odkup části pozemku na p.č. 39 v k.ú. Litochovice u Volyně

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Pozvánka na 8. veřejnou schůzi

V Neuslužicích dne 15.9.2023

 

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 8. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 22.9.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

  

Program zasedání:  

 1/ Směna pozemků Jaroslava Pelíšková

2/ Směna pozemků Jana Brožíková

3/ Žádost finančního daru Makov

4/ Rozpočtového opatření č.7

5/ Rozpočtového opatření č.8

6/ Rozpočtového opatření č.9

7/ Návrh rozpočtového opatření ÚP, VO Neuslužice

8/ Smlouva o smlouvě budoucí VB „Litochovice – kabel NN 7RD“

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

7. řádné zasedání 2023

V   Neuslužicích  dne 27.7.2023

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 7. řádné zasedání

zastupitelstva obce

 v pátek 4.8.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

 1/ Výběr zhotovitele VO Neuslužice

2/ Směna pozemků Jaroslava Pelíšková

3/ Rozpočtové opatření č. 6

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

6. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 22.6.2023

 POZVÁNKA

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 6. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 v pátek 30.6.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Rozpočtové opatření č. 4

4/ Projednání směny Pelíšková Jaroslava

5/ Rozpočtové opatření č. 5

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Uzavírka Milejovice – průtah obcí od 15.5.2023

Uzavírka Milejovice – průtah obcí od 15.5.2023

Od pondělí 15.5.2023 začne oprava silnice v Milejovicích. Oprava je rozdělaná na 3 etapy tak, aby přístup do obce byl vždy ze dvou směrů. Po celou dobu bude v obci zachována autobusová zastávka

V pondělí se začne pracovat na první etapě ve směru od Kuřiman na náves k hasičské nádrži. Od pondělí bude příjezd od Kuřiman uzavřen. Níže na přiložené mapce je vyznačena uzavřená část červenou barvou. Obec nebude průjezdná ze směru od Kuřiman a Stříteže. Zůstane průjezdná od Hoštic a Přechovic.

Pozvánka na 3 veřejnou schůzi 6.4.2023

V   Neuslužicích  dne  29.3.2023

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 3. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 6.4.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Žádost o sponzorský příspěvek Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.

2/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

3/ Žádost o Finanční dar „Zdravotní klaun, o.p.s.“

4/ Seznam nemovitostí ÚZSVM

5/ Rozpočtové opatření č. 1/2023

6/ Rozpočtové opatření č. 2/2023

7/ 9. výzvy do Programu rozvoje venkova

8/ Veřejně prospěšné práce

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

Pozvánka na 2.řádné zastupitelstvo

V Neuslužicích  dne  3.3.2023

  

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  2. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 10.3.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Žádost o pronájem rybníka v obci Litochovice p.č.437/16 k.ú. Litochovice u Volyně

2/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

3/ Žádost Českého svazu včelařů z.s. Volyně

4/ Převedení územního plánu do jednotného standardu

5/ Pohostinství Střítež

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

2. kolo voleb

2. kolo – Volba prezidenta republiky

Celkem voličů: 227

Celkem odvolilo: 160

Celkem odvolilo v procentech: 70 %

Platných hlasů: 160

Neplatných hlasů: 0

Výsledky jednotlivých kandidátů:

Ing. Petr Pavel, M.A – 71 hlasů

Ing. Andrej Babiš – 89 hlasů

1. řádné zasedání 2023

V Neuslužicích  dne  16.1.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 1. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 23.1.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:  

 1/ Rozpočtové opatření č.13

2/ Obecní závazná vyhláška o nočním klidu

3/ Žádost o pronájem rybníka v obci Litochovice p.č.437/16 k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

5/ Žádost Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú.

6/ Rozpočtové opatření č.14

7/ Zápis inventurní komise

8/ Projednání aktuálních dotací

            

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

                                                                                  starostka obce Litochovice

11. řádné zasedání 2022

V Neuslužicích dne 27.10.2022

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 11. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pondělí 7.11.2022 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

 1/ Projednání příjezdové komunikace k RD Litochovice

2/ Pronájem pohostinství ve Stříteži

3/ Rozpočtové opatření č. 10

4/ Rozpočtové opatření č. 11

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice

Ustavující  zasedání zastupitelstva

V   Neuslužicích  dne 13.10.2022

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 

 Ustavující  zasedání zastupitelstva

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 21.10.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

2/ Volba starosty obce Litochovice

3/ Volby místostarosty obce Litochovice

4/ Volba předsedy Finančního výboru

5/ Volby členů finančního výboru

6/ Volba předsedy Kontrolního výboru

7/ Volba členů kontrolního výboru

8/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

9/ Projednání pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření.

10/ Pohostinství ve Stříteži

11/ Projednání možnosti vyplácení příspěvku sociálně slabším obyvatelů obce Litochovice dle programu ,,My v tom Jihočechy nenecháme“

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

Kominík 7.10 – 8.10

Kominík 7.10 – 8.10

Litochovice dne  7.10.2022 – Pátek od  9.00 hod.

Střítež dne  8.10.2022 – Sobota od  8.00 hod.

Neuslužice dne  8.10.2022 – Sobota od 13.00 hod.

Kominík prochází celou obcí.

Regál  František

Skály

tel.  605 268 121

9. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 9.9.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 9. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 16.9.2022 v 18.00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

 1/ Návrh na uzavření věcného břemene s umístěním distribučního zařízení

2/ Přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích

3/ Žádost o finanční dar Záchranné stanice Makov

4/ Rozpočtové opatření č. 8

5/ Rozpočtové opatření č. 9 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 

                       

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

8. řádné zasedání 2022

V Neuslužicích dne 19.8.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

8. řádné zasedání

 

zastupitelstva obce

 v pátek 26.8.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

  

 

Program zasedání:  

 1/ Projednání příjezdové komunikace k RD přes pozemek

p.č. 438 k.ú. Litochovice u Volyně

           Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

7.zasedání 2022

V   Neuslužicích  dne 8.7.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 7. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 15.7.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

 1/ Žádost o finanční podporu TJ Sokol Volyně

2/ Obecní záležitosti

           

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

6. řádné zasedání

V Neuslužicích  dne 16.6.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 6. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 24.6.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

 1/ Pronájem ubytovny a garáže

2/ Rozpočtové opatření č. 5

3/ Rozpočtové opatření č. 6

     

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                      

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

5. zasedání 2022

V Neuslužicích dne 27.5.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 5. řádné zasedání

  zastupitelstva obce

 v pátek 3.6.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Schválení počtu zastupitelů pro Volby do zastupitelstva obce

2/ Herní prvek Střítež – návrh rozpočtového opatření

3/ Účetní závěrka

4/ Závěrečný účet

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice  

4. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne 20.5.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 4. řádné zasedání

 

zastupitelstva obce

 

v pátek 27.5.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:  

 

1/ Žádost o pronájem ČSAD Autobusy ČB

2/ Žádost o příspěvek Pekařství a cukrářství Kodánek s.r.o.

3/ Rozpočtové opatření č. 3

4/ Rozpočtové opatření č .4

5/ Sportovní dětské odpoledne

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

 

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice  

3. ř á d n é   z a s e d á n í 2022

V  Neuslužicích  dne 7.4.2022

 

 P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 3. ř á d n é z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

ve čtvrtek 14.4.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

  

Program zasedání:  

1/ Výběrové řízení – Modernizace venkovního sportovního zařízení

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                  

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

Pozvánka na 1.zasedání 2022

V   Neuslužicích  dne  4.2.2022

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

1.ř á d n é  z a s e d á n í

zastupitelstva obce

v pátek 11.2.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

 1/ Odměny za rok 2021

2/ Rozpočtové opatření č.10

3/ Rozpočtové opatření č. 11

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

  

                       

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice  

Rybaření 28.8.2021

Rybaření 28.8.2021

Obec Litochovice

Vás zve na rybářský závod,

který se uskuteční v sobotu 28.8.2021.

Program:

7.30h 12.00h lovení ryb u rybníka „za Čížků“

11.00h 12.00h opékání buřtů

12.00 13.00h vyhlášení vítězů, ukončení

Během lovení budepro děti připraveno malování, tvoření a střelnice.

ke stažení:rybaření – plakát

Udělejme tečku za koronavirem

Udělejme tečku za koronavirem

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin

Do 8.3.2021 je omezen provoz úředních hodin pouze na pátek od 17.00 – 18.00 hod.

V případě potřeby prosím kontaktujte místostarostu:

Kopenec Vladimír: +420 724 182 259

nebo email obeclitochovice@seznam.cz

Komíny

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků

a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.

Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,

kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ 8.2.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

                                                                                  Malá Morávka 287, 793 36 IČO:  04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

Oprávnění ke stažení zde:

oprávnění

Nouzový stav

Obec Litochovice,

vyzývá starší občany nad 65 let a nemocné spoluobčany, aby v době

,,nouzového stavu

omezili vycházení na veřejnost na minimum nebo po dobu nezbytně nutnou.

Nabízíme pomoc, především s nákupem potravin, hygienických potřeb a léků, kontaktujte paní starostku na telefonním čísle 603209477.

Opatření města Strakonice

Opatření města Strakonice

Prohlášení vedení města 15.3.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v neděli 15. března 2020 zasedala Rada města Strakonice, která rozhodla o zavedení opatření spojených s vyhlášením nouzového stavu.

Některá opatření se týkají i obyvatel Vašich obcí:

  1. Uzavření mateřských školek

S účinností od pondělí 16. 3. 2020 jsou až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy zřízené městem Strakonice

  1. Omezení činnosti Městského úřadu Strakonice

Od pondělí 16. 3. 2020 je uzavřen pro veřejnost Městský úřad Strakonice. V provozu zůstávají pouze vybraná pracoviště zajišťující agendy na odboru vnitřních věcí – matrika, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel. Odbor dopravy bude mít v provozu oddělení dopravně správních agend, tedy vydávání řidičských průkazů a registr vozidel. V provozu zůstává podatelna MěÚ Strakonice.
Úřední hodiny na vybraných pracovištích budou v následujícím režimu: pondělí  8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin, středa 8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin, pátek 8:00 – 10.00 hodin.
Pokladna je veřejnosti uzavřena. Veškeré platby prosím provádějte bezhotovostně na otevřených pracovištích s platebními terminály, nebo převodem z účtu.
Vyzýváme občany, aby odložili vyřízení svých žádosti na pozdější dobu.

Informace – Poliklinika Strakonice v Bezděkovské ulici 186:

Z důvodu komplexní desinfekce budovy bude ve dnech 16. – 17.  3. 2020 uzavřena Poliklinika Strakonice v Bezděkovské ulici 186.

Prosíme Vás o zveřejnění informací, které se Vás týkají prostřednictvím Vašich sdělovacích prostředků (místní rozhlas, webové stránky, …).

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Ing. Peter Kurek

pracovník krizového řízení

odbor životního prostředí

Velikonoční tvoření

Zveme Vás na Velikonoční tvoření – výroba velikonočních dekorací pro dospělé s dětmi, které se uskuteční v kulturním sále ve Stříteži v sobotu 4.4.2020 od 14 hodin.

Co přinést s sebou: tavnou pistoli, ubrus nebo hadr na zakrytí stolu. Ostatní potřebné věci budou k dispozici na místě.

ke stažení zde: velikonoční tvoření

Územní samosprávní celky

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.