V   Neuslužicích  dne 19.5.2017

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

5.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  26.května 2017 v 18.00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:

 

1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Rozpočtové opatření

4/ Projednání a schválení závěrečného účtu Mikroregionu Vlachovo Březí

5/ Informace k přezkoumání výsledku hospodaření Mikroregionu Vlachovo Březí.

6/ Dopis od Mgr. Ilony Nepeřené

7/ Projednání a schválení ,,Vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na

     území obce“

8/ Různé

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ


 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec
informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).
   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.

Navštivte web Kina Střítež

Nové fotografie z akcí

na adrese:

litochovice.rajce.idnes.cz

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.