Vážení,
obec Čepřovice, pořádá dne 9. 9. 2017 od 9:00 hod kurz sebeobrany Krav Maga pro ženy (přihlásit se můžou ale i muži).

Kurz bude probíhat ve dvou tříhodinových blocích, s hodinovou přestávkou na obídek za příznivého počasí bude kurz probíhat venku v prostorách zahrady MŠ, za nepřízně počasí bude kurz probíhat v sále kulturního domu Čepřovice.

Cena kurzu je 500 Kč/osoba
přihlásit se můžete na emailu obec.ceprovice@seznam.cz, nebo formou SMS na čísle 606630489.

V   Neuslužicích  dne 16.7.2017

 

 

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

6.  ř á d n é   z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek  21.července 2017 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č.3

2/ Projednání pohostinství Střítež

3/ Obecní les v k.ú. Litochovice

4/ Rozpočtové opatření č.3

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice 

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ


 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec
informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).
   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.

Navštivte web Kina Střítež

Nové fotografie z akcí

na adrese:

litochovice.rajce.idnes.cz

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.