Nouzový stav

Obec Litochovice,

vyzývá starší občany nad 65 let a nemocné spoluobčany, aby v době

,,nouzového stavu

omezili vycházení na veřejnost na minimum nebo po dobu nezbytně nutnou.

Nabízíme pomoc, především s nákupem potravin, hygienických potřeb a léků, kontaktujte paní starostku na telefonním čísle 603209477.

Opatření města Strakonice

Opatření města Strakonice

Prohlášení vedení města 15.3.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v neděli 15. března 2020 zasedala Rada města Strakonice, která rozhodla o zavedení opatření spojených s vyhlášením nouzového stavu.

Některá opatření se týkají i obyvatel Vašich obcí:

  1. Uzavření mateřských školek

S účinností od pondělí 16. 3. 2020 jsou až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy zřízené městem Strakonice

  1. Omezení činnosti Městského úřadu Strakonice

Od pondělí 16. 3. 2020 je uzavřen pro veřejnost Městský úřad Strakonice. V provozu zůstávají pouze vybraná pracoviště zajišťující agendy na odboru vnitřních věcí – matrika, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel. Odbor dopravy bude mít v provozu oddělení dopravně správních agend, tedy vydávání řidičských průkazů a registr vozidel. V provozu zůstává podatelna MěÚ Strakonice.
Úřední hodiny na vybraných pracovištích budou v následujícím režimu: pondělí  8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin, středa 8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin, pátek 8:00 – 10.00 hodin.
Pokladna je veřejnosti uzavřena. Veškeré platby prosím provádějte bezhotovostně na otevřených pracovištích s platebními terminály, nebo převodem z účtu.
Vyzýváme občany, aby odložili vyřízení svých žádosti na pozdější dobu.

Informace – Poliklinika Strakonice v Bezděkovské ulici 186:

Z důvodu komplexní desinfekce budovy bude ve dnech 16. – 17.  3. 2020 uzavřena Poliklinika Strakonice v Bezděkovské ulici 186.

Prosíme Vás o zveřejnění informací, které se Vás týkají prostřednictvím Vašich sdělovacích prostředků (místní rozhlas, webové stránky, …).

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Ing. Peter Kurek

pracovník krizového řízení

odbor životního prostředí

Velikonoční tvoření

Zveme Vás na Velikonoční tvoření – výroba velikonočních dekorací pro dospělé s dětmi, které se uskuteční v kulturním sále ve Stříteži v sobotu 4.4.2020 od 14 hodin.

Co přinést s sebou: tavnou pistoli, ubrus nebo hadr na zakrytí stolu. Ostatní potřebné věci budou k dispozici na místě.

ke stažení zde: velikonoční tvoření

Územní samosprávní celky

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým).   Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů.

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020

schválený rozpočet na rok 2018.pdf (166,4 kB)

Schválený rozpočet roku 2018

Na internetových stránkách:

Vyvěšeno: 29.12.2017

Sejmuto: visí dosud

Na úřední desce zveřejněny informace.

střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020.pdf (117,3 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

Na internetových stránkách:

Vyvěšeno: 14.12.2017

Sejmuto: visí dosud

Na úřední desce zveřejněny informace.

2019-12-30 zasedání

V   Neuslužicích  dne  23.12.2019

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

11. ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

v pondělí 30.12.2019 v 16,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

Program zasedání:

1/ Rozpočet na rok 2020

2/ Střednědobého výhledu

3/ Zápis kontrolního výboru

4/ Zápis finančního výboru

5/ Odměny za rok 2019

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice

2019-12-13 zasedání

V Neuslužicích  dne  6.12.2019

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

10. ř á d n é   z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

v pátek 13.12.2019 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

Program zasedání:

1/ Návrh rozpočtu na rok 2020

2/ Návrh střednědobého výhledu

3/ Smlouva o poskytnutí služeb na internet.serveru pro ČOV

4/ Rozpočtové opatření č.11

5/ Žádost MS Marčovická hora

6/ Žádost PREVENT 99 z.ú.

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice