Pozvánka na 4.veřejnou schůzi

 V Neuslužicích dne 20.4.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 4. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 28.4.2023 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 Program zasedání:  

 1/ Žádost o směnu pozemku.

2/ Smlouva EKO-KOM, a.s. – zajištění zpětného odběru odpadu

3/ Rozpočtové opatření č.3

4/ Žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu p. Kodánek

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

       

                                                                                           Radka Božková

         starostka obce Litochovice  

2. kolo voleb

2. kolo – Volba prezidenta republiky

Celkem voličů: 227

Celkem odvolilo: 160

Celkem odvolilo v procentech: 70 %

Platných hlasů: 160

Neplatných hlasů: 0

Výsledky jednotlivých kandidátů:

Ing. Petr Pavel, M.A – 71 hlasů

Ing. Andrej Babiš – 89 hlasů

Oznámení svateb / oslav

Oznámení svateb / oslav

Dle vyhlášky obce Litochovice č.1/2016 oznamuji termíny konání svateb / oslav v obci Litochovice, Střítež č.p.10

sobota 7.5.2022

čtvrtek 12.5.2022

sobota 14.5.2022

sobota 21.5.2022

sobota 28.5.2022

sobota 4.6.2022

sobota 11.6.2022

sobota 18.6.2022

čtvrtek 23.6.2022

sobota 25.6.2022

sobota 2.7.2022

úterý 5.7.2022

sobota 9.7.2022

sobota 16.7.2022

čtvrtek 21.7.2022

sobota 23.7.2022

sobota 30.7.2022

čtvrtek 4.8.2022

sobota 6.8.2022

sobota 20.8.2022

čtvrtek 25.8.2022

sobota 27.8.2022

čtvrtek 8.9.2022

sobota 10.9.2022

sobota 17.9.2022

sobota 24.9.2022

středa 28.9.2022

sobota 1.10.2022

sobota 8.10.2022