Pozvánka na 9.veřejnou schůzi

V   Neuslužicích  dne  10.12.2021

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 9. řádné  zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek   17.12.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

 1/ Rozpočet na rok 2022

2/ Střednědobý výhled na rok 2023-2024

3/ Žádost o vyřešení užívání zahrady u čp. 25 Střítež u Volyně

4/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 224/1 a p.č.1121/4 k.ú. Střítež u Volyně

5/ Zápis kontrolního výboru

6/ Zápis finančního výboru

7/ Zápis inventurní komise

8/ Žádost o finanční podporu – Myslivecký spolek

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

8. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne  19.11.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 8. ř á d n é  z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek   26.11.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Návrh rozpočtu na rok 2022

2/ Návrh střednědobého výhledu na rok 2023-2024

3/ Strategický rozvojový plán

4/ Dotace MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací

5/ Dotace POV

6/ Dotace MMR DT 117d8210H-Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

7/ Rozpočtové opatření č.8

8/ Rozpočtové opatření č.9

9/ OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

10/ OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

11/ Žádost PREVENT 99

12/ Žádost o finanční prostředky Jihočeské centrum rovným příležitostí z.ú.

13/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 224/1 a p.č.1121/4 k.ú. Střítež u Volyně

14/ Žádost o poskytnutí fin. příspěvku Jatky Hradčany

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

V   Neuslužicích  dne 17.9.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. ř á d n é z a s e d á n í

zastupitelstva obce

v pátek 24.9.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

 1/ Projednání záměru obce Předslavice

2/ Rozpočtové opatření č.6

3/ Rozpočtové opatření č.7

4/ Žádost Lucie Jirotkové

5/ Žádost o finanční dar Záchranná stanice živočichů Makov

6/ Strategický plán

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

6. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 30.7.2021

  P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 6. ř á d n é  z a s e d á n í

 

zastupitelstva obce

 

v pátek 6.8.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Plán financování obnovy V a K

2/ Rozpočtové opatření č.5

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                        

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Rybaření 28.8.2021

Rybaření 28.8.2021

Obec Litochovice

Vás zve na rybářský závod,

který se uskuteční v sobotu 28.8.2021.

Program:

7.30h 12.00h lovení ryb u rybníka „za Čížků“

11.00h 12.00h opékání buřtů

12.00 13.00h vyhlášení vítězů, ukončení

Během lovení budepro děti připraveno malování, tvoření a střelnice.

ke stažení:rybaření – plakát

V Neuslužicích dne 9.7.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 5.řádné zasedání

 zastupitelstva obce

v pátek 16.7.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ OZV o místním poplatku z pobytu

2/ Rozpočtové opatření č.4

3/ Projednání zabezpečení vodního zdroje v obci Litochovice

4/ Žádost o možnost odkoupení nebo směny části pozemku p.č. 79 k.ú. Litochovice u Volyně

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

4. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 28.5.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

4. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 4.6.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

 1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Oznámení schválených dotací

4/ Směny pozemku p.č. 1139 k.ú.. Střítež u Volyně

5/ Pronájem pozemku p.č. 256 k.ú. Střítež u Volyně

6/ Vítání občánků

7/ Příjezd k RD na par.č. 446/1 k.ú. Litochovice u Volyně

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

Udělejme tečku za koronavirem

Udělejme tečku za koronavirem

3. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne 23.4.2021

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

3. ř á d n é z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

v pátek 30.4.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 769/3 k.ú. Litochovice u Volyně

2/ Rozpočtové opatřeníč.3

3/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 224/1 a p.č.1121/4 k.ú. Střítež u Volyně

4/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 7/1 apč.7/2 k.ú. Litochovice u Volyně

5/ Dokončení směny pozemku p.č. 1139 k.ú.. Střítež u Volyně

6/ Žádost o finanční dar pro ZO včelařů Volyně

7/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 256 k.ú. Střítež u Volyně

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

P O Z V Á N K A

V   Neuslužicích  dne 31.3.2021

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

2. ř á d n é   z a s e d á n í

zastupitelstva obce

v pátek 9.4.2021 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

Program zasedání:  

1/ Návrh smlouvy o věcném břemeni PI-014330067282/001

2/ Rozpočtové opatřeníč.1

3/ Žádost na odkup pozemku p.č. 582 k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Rozpočtové opatřeníč.2

5/ Doplnění usnesení zápisu 2/2020  Ad/15

6/ Doplnění usnesení zápisu 2/2020  Ad/16

7/ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 769/3 k.ú. Litochovice u Volyně

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin

Do 8.3.2021 je omezen provoz úředních hodin pouze na pátek od 17.00 – 18.00 hod.

V případě potřeby prosím kontaktujte místostarostu:

Kopenec Vladimír: +420 724 182 259

nebo email obeclitochovice@seznam.cz

Komíny

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků

a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.

Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,

kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ 8.2.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

                                                                                  Malá Morávka 287, 793 36 IČO:  04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

Oprávnění ke stažení zde:

oprávnění

V   Neuslužicích  dne  4.12.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 ř á d n é z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 11.12.2020 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Rozpočet na rok 2021

2/ Pasport komunikací

3/ Směrnice plánu obnovy vodovodů a kanalizací

4/ Dotace MMR místní komunikace

5/ Dotace POV úrok z úvěru

6/ Dotace MMR obnova sportovišť

7/ Plán provedení inventarizace

8/ Žádost o poskytnutí fin.podpory MS

9/ Žádost o poskytnutí fin.příspěvku pojízdné prodejny

10/ Žádost o finanční prostředky pro Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú.

11/ Žádost o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Mačkov

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

  

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

5. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne  17.9.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 5. ř á d n é z a s e d á n í

  zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 1.10.2020 v 18,30 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 Program zasedání:  

 1/ Návrh na uzavření smlouvy VB E.on

2/ Rozpočtové opatření č. 7

3/ Rozpočtové opatření č.8

4/ Znak a vlajka Heraldika s.r.o.

5/ MAS Šumavsko

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                       Radka Božková

starostka obce Litochovice

4. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne  9.8.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. ř á d n é z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 v pátek 17.8.2020 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

1/ Plán financování obnovy V a K

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

   Radka Božková

starostka obce Litochovice  

3. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne  18.6.2020

  P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 3. ř á d n é z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 v pátek 26.6.2020 v 18,30 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Závěrečný účet

2/ Účetní závěrka

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

2020-5-29 zasedání

V Neuslužicích dne 22.5.2020

 P O Z V Á N K A

starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

  1. ř á d n é  z a s e d á n í

 zastupitelstva obce

 

v pátek 29.5.2020 v 18.30 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Projednání příjezdové komunikace na p.č.446/1 k.ú. Litochovice

2/ Vodárna Litochovice

3/ Projednání směny p.č.434/4 a p.č.437/15 v k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Rozpočtové opatřeníč.2

5/ OZV o místním poplatku z pobytu

6/ OZV o místním poplatku ze psů

7/ OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů

8/ OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

9/ Zařazení obce Litochovice do území MAS Šumavsko

10/ Pohostinství Střítež

11/ Komunikace k  ČOV Litochovice

12/ Rozpočtové opatřeníč.3

13/ Rozpočtové opatřeníč.4

14/ Žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu

15/ Prodej části pozemku p.č. 769/3 k.ú. Litochovice u Volyně

16/ Prodej části pozemku p.č. 39 k.ú. Litochovice u Volyně

  Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice

V   Neuslužicích  dne  27.2.2020

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. ř á d n é z a s e d á n í

  zastupitelstva obce

v pátek 6.3.2020 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

  Program zasedání:  

 1/ Vodárna Litochovice

2/ Projednání pozemků p.č.434/4 a p.č.437/15 v k.ú. Litochovice u Volyně

3/ Mimořádná splátka úvěru

4/ Rozpočtové opatření č.1

5/ VO Litochovice

6/ Program POV

7/ ČOV Litochovice

8/ Příjezdová cesta k č.p. 13 v Litochovicích

9/ Žádost p. Božky M.

10/ Žádost p. Božky Jar.

 

  Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                 

Radka Božková

starostka obce Litochovice