Pozvánka na 3. veřejnou schůzi

V   Neuslužicích  dne  10.6.2024

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 3. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 17.6.2024 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Opatření k nápravě chyb

4/ Vodojem Litochovice

5/ Byt Filous

6/ Výběr dodavatele oken a vchodových dveří u bytu p. Filouse

7/ Žádost o finanční příspěvek Pekařství Kodádek s.r.o.

8/ Rozpočtové opatření č. 4

9/ Územní plán

10/ Výběrové řízení

11/ Rozpočtové opatření č. 5

12/ Návrh rozpočtového opatření

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

2. řádné zasedání

V Neuslužicích  dne  18.4.2024

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 2. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 26.4.2024 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Směna pozemků v katastru obce Litochovice p.č.793, 788/2 a 381/4 za pozemek p.č. 41/1

2/ Dodavatel el.energie

3/ Práce pro obec

4/ Vodojem Litochovice

5/ Byt Filous

6/ Žádost o finanční podporu TJ Sokol Volyně

7/ Rozpočtové opatření č. 2

8// Rozpočtové opatření č. 3

9/ Dotační tituly SZIF

10/ Dotace 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice

Kominík 7.10 – 8.10

Kominík 7.10 – 8.10

Litochovice dne  7.10.2022 – Pátek od  9.00 hod.

Střítež dne  8.10.2022 – Sobota od  8.00 hod.

Neuslužice dne  8.10.2022 – Sobota od 13.00 hod.

Kominík prochází celou obcí.

Regál  František

Skály

tel.  605 268 121

Rybaření 28.8.2021

Rybaření 28.8.2021

Obec Litochovice

Vás zve na rybářský závod,

který se uskuteční v sobotu 28.8.2021.

Program:

7.30h 12.00h lovení ryb u rybníka „za Čížků“

11.00h 12.00h opékání buřtů

12.00 13.00h vyhlášení vítězů, ukončení

Během lovení budepro děti připraveno malování, tvoření a střelnice.

ke stažení:rybaření – plakát

Udělejme tečku za koronavirem

Udělejme tečku za koronavirem

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin

Do 8.3.2021 je omezen provoz úředních hodin pouze na pátek od 17.00 – 18.00 hod.

V případě potřeby prosím kontaktujte místostarostu:

Kopenec Vladimír: +420 724 182 259

nebo email obeclitochovice@seznam.cz

Komíny

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků

a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.

Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,

kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ 8.2.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

                                                                                  Malá Morávka 287, 793 36 IČO:  04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

Oprávnění ke stažení zde:

oprávnění