Pozvánka na 1. veřejnou schůzi

V Neuslužicích  dne  22.2.2024

 

POZVÁNKA

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 1. řádné zasedání

  zastupitelstva obce

 v pátek 1.3.2024 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Smlouva DTM s JčK

2/ Věcné břemeno

3/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

4/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Radek Harvalík, Hradčany

5/ Žádost Českého svazu včelařů – Volyně

6/ Rozpočtové opatření č.12/2023

7/ Rozpočtové opatření č.13/2023

8/ Rozpočtové opatření č.1/2024

9/ Projednání dotací JSDH Litochovice

10/ Projednání byt p.Filous – vlhkost

11/ Projednání opravy izolace na vodojemu Litochovicích

12/ Obecní ples     

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

10. řádné zasedání

V Neuslužicích dne 8.12.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 10.řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 v pátek 15.12.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

  Program zasedání:  

 1/ Rozpočet na rok 2024

2/ Střednědobý výhled 2025-2026

3/ Zápis finančního výboru

4/ Zápis kontrolního výboru

5/ Zápis inventurní komise

6/ Odměny za práci pro obec v roce 2023

7/ Rozpočtové opatření č. 11

8/ Žádost o finanční podporu – Myslivecký spolek

9/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vánoční nadílku 2023 – MŠ Čepřovice

10/ Žádost Charity Strakonice o finanční příspěvek 2024

11/ Projednání podání žádostí Jihočeského kraje na rok 2024

 

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                    

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Pozvánka na 9. veřejnou schůzi

V   Neuslužicích  dne 8.10.2023

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

9. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 16.11.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/  OZV 2023 změnová – noční klid

2/  Byt p. Filous

3/  OZV 2023 o místním poplatku z pobytu

4/  OZV 2023 o poplatku ze psů

5/  OZV 2023 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství

6/  OZV 2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

7/  OZV 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8/  Bezúplatný převod pozemku par.č. 757/8 k.ú. Litochovice u Volyně

9/ Návrh na uzavření VB č.: PI-014330084464/001-FIA Střítež

10/ Mimořádná splátka úvěru

11/ Návrh rozpočtu na rok 2024

12/ Návrh střednědobého výhledu 2025-2026

13/ Žádost Charity Strakonice o finanční příspěvek

14/ Žádost Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú. finanční o příspěvek

15/ Žádost Prevent 99 o dotaci/dar

16/ Žádost Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. o poskytnutí daru

17/ Žádost o odkup části pozemku na p.č. 39 v k.ú. Litochovice u Volyně

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

Pozvánka na 8. veřejnou schůzi

V Neuslužicích dne 15.9.2023

 

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 8. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 22.9.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

  

Program zasedání:  

 1/ Směna pozemků Jaroslava Pelíšková

2/ Směna pozemků Jana Brožíková

3/ Žádost finančního daru Makov

4/ Rozpočtového opatření č.7

5/ Rozpočtového opatření č.8

6/ Rozpočtového opatření č.9

7/ Návrh rozpočtového opatření ÚP, VO Neuslužice

8/ Smlouva o smlouvě budoucí VB „Litochovice – kabel NN 7RD“

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

7. řádné zasedání 2023

V   Neuslužicích  dne 27.7.2023

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 7. řádné zasedání

zastupitelstva obce

 v pátek 4.8.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

 1/ Výběr zhotovitele VO Neuslužice

2/ Směna pozemků Jaroslava Pelíšková

3/ Rozpočtové opatření č. 6

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice  

6. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 22.6.2023

 POZVÁNKA

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 6. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 v pátek 30.6.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Rozpočtové opatření č. 4

4/ Projednání směny Pelíšková Jaroslava

5/ Rozpočtové opatření č. 5

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice  

5. řádné zasedání

V Neuslužicích dne 4. 5. 2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 5. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 v pátek 12.5.2023 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 Program zasedání:  

 1/ Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Litochovice do jednotného standardu

2/ Výběr architekta na pořízení Změny územního plánu Litochovice do jednotného standardu

3/ Žádost o odkup části pozemku na p.č. 39 v k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Financování DTM z Národního plánu obnovy

5/ Dotace MMR

6/ Požární řád obce Litochovice

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

Pozvánka na 4.veřejnou schůzi

 V Neuslužicích dne 20.4.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 4. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 28.4.2023 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 Program zasedání:  

 1/ Žádost o směnu pozemku.

2/ Smlouva EKO-KOM, a.s. – zajištění zpětného odběru odpadu

3/ Rozpočtové opatření č.3

4/ Žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu p. Kodánek

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

       

                                                                                           Radka Božková

         starostka obce Litochovice  

Pozvánka na 3 veřejnou schůzi 6.4.2023

V   Neuslužicích  dne  29.3.2023

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 3. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 ve čtvrtek 6.4.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Žádost o sponzorský příspěvek Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.

2/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

3/ Žádost o Finanční dar „Zdravotní klaun, o.p.s.“

4/ Seznam nemovitostí ÚZSVM

5/ Rozpočtové opatření č. 1/2023

6/ Rozpočtové opatření č. 2/2023

7/ 9. výzvy do Programu rozvoje venkova

8/ Veřejně prospěšné práce

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

Pozvánka na 2.řádné zastupitelstvo

V Neuslužicích  dne  3.3.2023

  

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  2. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 10.3.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Žádost o pronájem rybníka v obci Litochovice p.č.437/16 k.ú. Litochovice u Volyně

2/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

3/ Žádost Českého svazu včelařů z.s. Volyně

4/ Převedení územního plánu do jednotného standardu

5/ Pohostinství Střítež

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

1. řádné zasedání 2023

V Neuslužicích  dne  16.1.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 1. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 23.1.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:  

 1/ Rozpočtové opatření č.13

2/ Obecní závazná vyhláška o nočním klidu

3/ Žádost o pronájem rybníka v obci Litochovice p.č.437/16 k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

5/ Žádost Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú.

6/ Rozpočtové opatření č.14

7/ Zápis inventurní komise

8/ Projednání aktuálních dotací

            

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

                                                                                  starostka obce Litochovice

12.řádné zasedání 2022

V   Neuslužicích  dne 24.11.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 12. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 2.12.2022 v 18.00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Rozpočet 2023

2/ Střednědobý výhled

3/ Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí E.ON

4/ Rozpočtové opatření č. 12

5/ Zápis finančního výboru

6/ Zápis kontrolního výboru

7/ Zápis inventurní komise

8/ Žádost o finanční podporu – Myslivecký spolek

9/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Jatky Hradský

10/ Žádost o finanční příspěvek Charita Strakonice

11/ Žádost o dotaci Prevent 99 z.ú.

12/ Odměny za práci pro obec v roce 2022

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

11. řádné zasedání 2022

V Neuslužicích dne 27.10.2022

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 11. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pondělí 7.11.2022 v 17,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

 1/ Projednání příjezdové komunikace k RD Litochovice

2/ Pronájem pohostinství ve Stříteži

3/ Rozpočtové opatření č. 10

4/ Rozpočtové opatření č. 11

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice

Ustavující  zasedání zastupitelstva

V   Neuslužicích  dne 13.10.2022

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 

 Ustavující  zasedání zastupitelstva

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 21.10.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

2/ Volba starosty obce Litochovice

3/ Volby místostarosty obce Litochovice

4/ Volba předsedy Finančního výboru

5/ Volby členů finančního výboru

6/ Volba předsedy Kontrolního výboru

7/ Volba členů kontrolního výboru

8/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

9/ Projednání pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření.

10/ Pohostinství ve Stříteži

11/ Projednání možnosti vyplácení příspěvku sociálně slabším obyvatelů obce Litochovice dle programu ,,My v tom Jihočechy nenecháme“

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

9. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 9.9.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 9. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 16.9.2022 v 18.00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

 1/ Návrh na uzavření věcného břemene s umístěním distribučního zařízení

2/ Přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích

3/ Žádost o finanční dar Záchranné stanice Makov

4/ Rozpočtové opatření č. 8

5/ Rozpočtové opatření č. 9 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 

                       

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

8. řádné zasedání 2022

V Neuslužicích dne 19.8.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

8. řádné zasedání

 

zastupitelstva obce

 v pátek 26.8.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

  

 

Program zasedání:  

 1/ Projednání příjezdové komunikace k RD přes pozemek

p.č. 438 k.ú. Litochovice u Volyně

           Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

7.zasedání 2022

V   Neuslužicích  dne 8.7.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 7. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pátek 15.7.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

 1/ Žádost o finanční podporu TJ Sokol Volyně

2/ Obecní záležitosti

           

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

6. řádné zasedání

V Neuslužicích  dne 16.6.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 6. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 24.6.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

 1/ Pronájem ubytovny a garáže

2/ Rozpočtové opatření č. 5

3/ Rozpočtové opatření č. 6

     

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

                      

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

5. zasedání 2022

V Neuslužicích dne 27.5.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 5. řádné zasedání

  zastupitelstva obce

 v pátek 3.6.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Schválení počtu zastupitelů pro Volby do zastupitelstva obce

2/ Herní prvek Střítež – návrh rozpočtového opatření

3/ Účetní závěrka

4/ Závěrečný účet

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice  

4. ř á d n é z a s e d á n í

V   Neuslužicích  dne 20.5.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 4. řádné zasedání

 

zastupitelstva obce

 

v pátek 27.5.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:  

 

1/ Žádost o pronájem ČSAD Autobusy ČB

2/ Žádost o příspěvek Pekařství a cukrářství Kodánek s.r.o.

3/ Rozpočtové opatření č. 3

4/ Rozpočtové opatření č .4

5/ Sportovní dětské odpoledne

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 

 

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice  

3. ř á d n é   z a s e d á n í 2022

V  Neuslužicích  dne 7.4.2022

 

 P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 3. ř á d n é z a s e d á n í

 

 zastupitelstva obce

 

ve čtvrtek 14.4.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

  

Program zasedání:  

1/ Výběrové řízení – Modernizace venkovního sportovního zařízení

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                  

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

2. zasedání 2022

V   Neuslužicích  dne  18.3.2022

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 2. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

v pátek 25.3.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

  Program zasedání:  

 1/ Veřejně prospěšné práce

2/ Rozpočtové opatření č.1

3/ Rozpočtové opatření č. 2

4/ Hřiště Litochovice

5/ Ubytování uprchlíků

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice

Pozvánka na 1.zasedání 2022

V   Neuslužicích  dne  4.2.2022

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

1.ř á d n é  z a s e d á n í

zastupitelstva obce

v pátek 11.2.2022 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

Program zasedání:  

 1/ Odměny za rok 2021

2/ Rozpočtové opatření č.10

3/ Rozpočtové opatření č. 11

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

  

                       

Vladimír Kopenec

místostarosta obce Litochovice