Pozvánka na 3. veřejnou schůzi

V   Neuslužicích  dne  10.6.2024

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 3. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 17.6.2024 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 Program zasedání:  

1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Opatření k nápravě chyb

4/ Vodojem Litochovice

5/ Byt Filous

6/ Výběr dodavatele oken a vchodových dveří u bytu p. Filouse

7/ Žádost o finanční příspěvek Pekařství Kodádek s.r.o.

8/ Rozpočtové opatření č. 4

9/ Územní plán

10/ Výběrové řízení

11/ Rozpočtové opatření č. 5

12/ Návrh rozpočtového opatření

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné

 

 Radka Božková

starostka obce Litochovice

2. řádné zasedání

V Neuslužicích  dne  18.4.2024

 

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 2. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 26.4.2024 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

1/ Směna pozemků v katastru obce Litochovice p.č.793, 788/2 a 381/4 za pozemek p.č. 41/1

2/ Dodavatel el.energie

3/ Práce pro obec

4/ Vodojem Litochovice

5/ Byt Filous

6/ Žádost o finanční podporu TJ Sokol Volyně

7/ Rozpočtové opatření č. 2

8// Rozpočtové opatření č. 3

9/ Dotační tituly SZIF

10/ Dotace 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

                      

Radka Božková

starostka obce Litochovice