Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Podpisy k vyhlášce

vyvěšeno dne na úřední desce i v elektronické podobě 1.6.2020

_______________

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

vyvěšeno dne na úřední desce i v elektronické podobě 1.6.2020

_______________

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno dne na úřední desce i v elektronické podobě 1.6.2020

_______________

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyvěšeno dne na úřední desce i v elektronické podobě 1.6.2020

_______________