1. řádné zasedání 2023

V Neuslužicích  dne  16.1.2023

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 1. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 

v pondělí 23.1.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

Program zasedání:  

 1/ Rozpočtové opatření č.13

2/ Obecní závazná vyhláška o nočním klidu

3/ Žádost o pronájem rybníka v obci Litochovice p.č.437/16 k.ú. Litochovice u Volyně

4/ Žádost o pronájem pozemku p.č. 224/1 k.ú. Střítež u Volyně

5/ Žádost Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú.

6/ Rozpočtové opatření č.14

7/ Zápis inventurní komise

8/ Projednání aktuálních dotací

            

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

 Radka Božková

                                                                                  starostka obce Litochovice