6. řádné zasedání

V   Neuslužicích  dne 22.6.2023

 POZVÁNKA

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 6. řádné zasedání

 

 zastupitelstva obce

 v pátek 30.6.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Účetní závěrka

2/ Závěrečný účet

3/ Rozpočtové opatření č. 4

4/ Projednání směny Pelíšková Jaroslava

5/ Rozpočtové opatření č. 5

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Radka Božková

starostka obce Litochovice