7. řádné zasedání 2023

V   Neuslužicích  dne 27.7.2023

P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 7. řádné zasedání

zastupitelstva obce

 v pátek 4.8.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 

 

Program zasedání:  

 1/ Výběr zhotovitele VO Neuslužice

2/ Směna pozemků Jaroslava Pelíšková

3/ Rozpočtové opatření č. 6

 

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice