Pozvánka na 8. veřejnou schůzi

V Neuslužicích dne 15.9.2023

 

 

 P O Z V Á N K A

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

 8. řádné zasedání

 zastupitelstva obce

 v pátek 22.9.2023 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

  

Program zasedání:  

 1/ Směna pozemků Jaroslava Pelíšková

2/ Směna pozemků Jana Brožíková

3/ Žádost finančního daru Makov

4/ Rozpočtového opatření č.7

5/ Rozpočtového opatření č.8

6/ Rozpočtového opatření č.9

7/ Návrh rozpočtového opatření ÚP, VO Neuslužice

8/ Smlouva o smlouvě budoucí VB „Litochovice – kabel NN 7RD“

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Radka Božková

starostka obce Litochovice