Pozvánka na 1. veřejnou schůzi

V Neuslužicích  dne  22.2.2024

 

POZVÁNKA

Starostka obce Litochovice svolává v souladu

s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 1. řádné zasedání

  zastupitelstva obce

 v pátek 1.3.2024 v 18,00 hod.

v kanceláři  Obecního úřadu v Neuslužicích.

 

 Program zasedání:  

 1/ Smlouva DTM s JčK

2/ Věcné břemeno

3/ Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

4/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Radek Harvalík, Hradčany

5/ Žádost Českého svazu včelařů – Volyně

6/ Rozpočtové opatření č.12/2023

7/ Rozpočtové opatření č.13/2023

8/ Rozpočtové opatření č.1/2024

9/ Projednání dotací JSDH Litochovice

10/ Projednání byt p.Filous – vlhkost

11/ Projednání opravy izolace na vodojemu Litochovicích

12/ Obecní ples     

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 Radka Božková

starostka obce Litochovice